اهدای عضو مرد ۳۵ ساله املشی به بیماران زندگی دوباره بخشید
اهدای عضو مرد ۳۵ ساله املشی به بیماران زندگی دوباره بخشید

حمید قربانی ۳۵ ساله و اهل املش، که بر اثر تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش، در چهاردهم بهمن سال جاری در مرکز فراهم آوری پیوند اعضا رازی رشت، مورد عمل اهدای عضو قرار گرفت.

خزر فوری/اهدای اعضای مرگ مغزی گیلانی به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید.حمید قربانی ۳۵ ساله و اهل املش، که بر اثر تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش، در چهاردهم بهمن سال جاری در مرکز فراهم آوری پیوند اعضا رازی رشت، مورد عمل اهدای عضو قرار گرفت و کبد و دوکلیه وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.گفتنی است؛ این مورد، بیست و دومین اهدای عضو در سال ۹۸ از استان گیلان می باشد.