آماده باش نیروهای عملیاتی سازمان حمل و‌ نقل و بار مسافر شهرداری رشت
آماده باش نیروهای عملیاتی سازمان حمل و‌ نقل و بار مسافر شهرداری رشت

تمهیدات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید

خزر فوری/روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر تمهیدات این سازمان در قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح ذیل می باشد:

۱-آماده باش کامل تاکسی های مستقر در پایانه راه آهن رشت با اعلام آماده باش جهت حمل و نقل مسافرین در زمان احتمال بارش برف

۲-آماده باش تمامی اتوبوس ‌های موجود در سازمان از ساعات ابتدایی بامداد با تجهیزات برفی کامل جهت حمل و نقل مسافرین در صورت بارش برف و افزایش اتوبوس در تمامی خطوط

۳-آماده باش کامل خطوط مینی بوس رانی در ساعات اولیه بامداد

۴-حضور و فعالیت تمامی خطوط تاکسیرانی با نظارت کامل تمامی بازرسین خطوط از ساعات اولیه بامداد در صورت بروز هرگونه بحران

۵-برنامه ریزی ها و هماهنگی و توجیه تمامی نیروهای کشیک