اقبال بلند اصولگرایان در رشت؛ کوچکی نژاد، آقازاده و احمدی از رشت راهی بهارستان شدند
اقبال بلند اصولگرایان در رشت؛ کوچکی نژاد، آقازاده و احمدی از رشت راهی بهارستان شدند

نتیجه اولیه انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شهرستان رشت با شمارش صندوقها نشانگر این است که جبار کوچکی نژاد، سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدی توانسته اند به طور مستقیم وارد مجلس شود.

خزر فوری/نتیجه اولیه انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شهرستان رشت با شمارش صندوقها نشانگر این است که جبار کوچکی نژاد، سیدعلی آقازاده و محمدرضا احمدی توانسته اند به طور مستقیم وارد مجلس شود.کسب ۲۰ درصد نسبی آرا سبب می شود که انتخابات به دور دوم کشیده نشود.نتایج آرای اولیه به شرح ذیل است:جبارکوچکی نژاد۵۰۶۸۵ رایسید علی آقازاده ۴۷۰۵۷ رایمحمدرضا احمدی سنگری ۳۳۹۴۲ رایولی الله عظمتی ۳۱۹۷۰رایسید رضا مطهری ۱۹۷۷۴ رایمسعود اسلامی ۱۸۶۷۱ رایمجید دل آور ۱۴۷۲۵ رایصادق حسنی ۱۴۶۰۰ رایحسن کربلابی ۱۳۳۰۱ رایعلیرضا محمدی ۹۶۶۲ رایلیلا یوسفی ۵۵۸۴ رای کل آرای ماخوذه ۱۷۶ هزار و ۲۴۰ رای بوده که آرا صحیح برابر با ۱۶۲ هزار و ۵۶۲ رای است.گفتنی است این اولین بار است که در حوزه انتخابیه رشت هر سه نماینده در همان دور اول مشخص می شوند.