نمی توانیم جلوی مسافران را به بهانه کرونا بگیریم!
نمی توانیم جلوی مسافران را به بهانه کرونا بگیریم!

در این شرایط کرونا، مردم حین سفر حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

محمود قاسم نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان در گفتگو با تلویزیون گفت: در این شرایط کرونا، مردم حین سفر حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. ما نمی توانیم جلوی سفر را بگیریم. اما مردم ساده نگاه نکنند. این بیماری در هر لحظه می تواند مبتلا بگیرد.