پرونده واگذاری CNG شهرداری سیاهکل به دادگاه ارسال خواهد شد!
پرونده واگذاری CNG شهرداری سیاهکل به دادگاه ارسال خواهد شد!

بنده امروز این را به رییس دادگستری و دادستان انتقال داده ام و در اولین جلسه شورای تامین هم طرح موضوع خواهم کرد و پرونده را برای دادگاه خواهم فرستاد.

واگذاری جایگاه CNG شهرداری سیاهکل، یکی از مهمترین شبهات در عملکرد شهردار این شهر است. در همین راستا، چندی پیش ایمان محمدپور نیک بین در نشست خبری خود با اصحاب رسانه مدعی شد که جایگاه CNG شهرداری سیاهکل با مصوبه شورا و با ۴ امضای اعضای شورا به صورت سه ساله واگذار شده است. وی همچنین مدعی شد که در خصوص واگذاری CNG هیچ ایرادی از سوی فرمانداری گرفته نشده بود.

اگرچه نیک بین مدعی شده که این واگذاری با امضای اعضای شورا بوده اما بد نیست بدانید که این واگذاری به صورت ترک تشریفات صورت گرفته است! اساساً چرا جایگاه سوخت متعلق به شهرداری می بایست به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری یک مناقصه شفاف و عادلانه به فرد یا افرادی واگذار شود؟! 

در همین راستا، فرماندار سیاهکل در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین می گوید: دو بار این موضوع را به کمیته انطباق آوردند که هر دو بار رد شد. یعنی هم بنده و هم رییس دادگستری که عضو کمیته انطباق هستیم، این موضوع را تایید نکردیم. 

وی افزود: چون یک پیمانکار از قبل آن جا را در اختیار داشته، همان را دوباره تمدید کرده اند. بنده امروز این را به رییس دادگستری و دادستان انتقال داده ام و در اولین جلسه شورای تامین هم طرح موضوع خواهم کرد و پرونده را برای دادگاه خواهم فرستاد.