گزینه اصلاح طلبان برای تصدی بر منطقه آزاد انزلی؟!
گزینه اصلاح طلبان برای تصدی بر منطقه آزاد انزلی؟!

علی اوسط اکبری مقدم به عنوان گزینه ای غیرسیاسی و کاملا فنی، هیچگاه مورد حمایت جریان اصلاح طلبی در منطقه آزاد انزلی نبوده است. شاهد این ادعا، اظهارات نماینده اصلاح طلب انزلی در مخالفت با بروز تغییر مدیریتی در راس منطقه آزاد و تلاش او برای ممانعت از انتصاب اوسط مقدم می باشد.

پس از پایان دوران حضور مسرور در راس منطقه آزاد انزلی، روزبهان از گلستان راهی گیلان شد و بر کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی تکیه زد. مدیرعامل جدید اما ساز خود را مستقیما با تهران و به خصوص با معاون گیلانی رئیس جمهور سابق کوک می کرد و این اصلا به مذاق جریان پُرمهره اصلاح طلبان در منطقه آزاد انزلی خوش نمی آمد. روزبهان نه تنها امین افقی را از معاونت بندری منطقه آزاد کنار گذاشت بلکه در همین ایام هم رسانه ها خبر از پایان حکم ماموریت هرمز ربانی، چهره نام آشنای اصلاح طلب داده و مدعی شدند وی می بایست به محل کار سابق خود در اداره شیلات برگردد! برپایی مقدمات خروج ربانی از منطقه آزاد انزلی نشان می داد روزبهان مستقیما چهره های سیاسی اصلاح طلب را در منطقه آزاد انزلی نشانه رفته است!

دیری نپایید که انتقادات نماینده اصلاح طلب انزلی و طرح سوال او از وزیر اقتصاد به کمک جریان اصلاح طلبی آمد و جبهه اصلاحات تا اندازه ای در منطقه آزاد قوت گرفت که سرانجام توانست روزبهان را از اریکه قدرت به زیر بکشد. نتیجه این تقابل آشکار، حضور مهدی نقوی بر کرسی سرپرستی منطقه آزاد انزلی بود. حضوری که می توانست به همراهی نقوی با جریان اصلاحات در منطقه آزاد انزلی تعبیر شود! نقوی هم در همان ابتدای کار، امین افقی را به مسند قبلی اش یعنی معاونت امور بندری برگرداند.