اقدام انقلابی فرماندار
اقدام انقلابی فرماندار

ایستادگی فرماندار انقلابی در برابر جریان های فتنه

اقدام ارزنده و انقلابی فرماندار در لغو مراسم مربوط به یک حامی فتنه!

شنیده ها از فرمانداری یکی از شهرستان ها حکایت از اقدام انقلابی و ارزشمند فرماندار جوان در لغو مراسم مربوط به یکی از حامیان فتنه دارد.

گویا این مراسم که قرار بوده با پوششی به ظاهر فرهنگی برگزار شود، با اعتراض برخی جریان های انقلابی و با تصمیم فرماندار جوان شهرستان لغو شده است.

  • منبع خبر : خزرآنلاین