داوطلب: پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران در اولویت برنامه های بنیاد است
داوطلب: پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران در اولویت برنامه های بنیاد است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به رویکرد بنیاد مبنی بر توجه ویژه به سلامت ایثارگران گفت: پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران در اولویت برنامه های بنیاد است.

محمدرضا داوطلب با اشاره به رویکرد بنیاد مبنی بر توجه ویژه به سلامت ایثارگران گفت: اولویت اصلی این نهاد مقدس تمرکز بر حوزه درمان و سلامت خانواده های شهدا جانبازان و ایثارگران است و رویکرد دولت رسیدگی ویژه به این مهم می باشد.

وی با بیان اینکه توجه به مباحث درمانی جامعه ایثارگری در اولویت برنامه های بنیاد قرار دارد گفت:پرداخت هزینه های درمانی خانواده ها براساس دریافت بودجه و تخصیص اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه صورت می پذیرد که در سال جاری فعلا اعتباری از سازمان برنامه بودجه به بنیاد اختصاص داده نشده است و از آنجاییکه بیمه دی طرف قرارداد با مراکز درمانی و خدمات پزشکی به ایثارگران می باشد و میبایست هزینه های درمانی این عزیزان را به مراکز درمانی تحت پوشش قرار داده و پرداخت نماید و علیرغم عدم دریافت اعتبار در سال جاری از سازمان برنامه و بودجه به جهت جلوگیری از خلل خدمات درمانی ایثارگران، بنیاد بخشی از مطالبات بیمه دی را به حساب ایشان واریز تا در روند خدمات درمانی تعللی ایجاد نگردد و موجب تشویش خاطر این عزیزان نشود و بخشی از مطالبات جاری مراکز درمانی طرف قرارداد استان با پیگیری های صورت پذیرفته پرداخت و مابقی نیز در حال پیگیری می باشد.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گیلان گسترش مراکز طرف قرارداد درمانی در استان را از دیگر برنامه های بنیاد بیان نمود و گفت: بیش از ۳۸۰ مرکز درمانی طرف قرارداد با بیمه دی در استان گیلان می باشند که در بخش های مختلف به جامعه ایثارگری خدمت دهی می نمایند.

داوطلب با اشاره به توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی خانواده های شهدا و ایثارگران اظهار داشت: امیدواریم با افزایش خدمات در بخش های مختلف درمانی شاهد افزایش رضایتمندی جامعه معزز ایثارگری باشیم