دبیر خبری خزر فوری مدیر روابط عمومی شد
دبیر خبری خزر فوری مدیر روابط عمومی شد

به گزارش خزر فوری طی حکمی ازسوی محمود نظر نیا دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان فاطمه اسلامدوست از خبرنگاران این پایگاه خبری و دبیر بخش اجتماعی مسئول روابط عمومی مجمع مشورتی نظام مسائل شهر رشت شد.

به گزارش خزر فوری طی حکمی ازسوی محمود نظر نیا دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان فاطمه اسلامدوست از خبرنگاران این پایگاه خبری و دبیر بخش اجتماعی مسئول روابط عمومی مجمع مشورتی نظام مسائل شهر رشت شد.