اولین فرهنگسرای گردشگری کشور در رشت
اولین فرهنگسرای گردشگری کشور در رشت

به گزارش خزر فوری به مناسبت هفته محیط زیست در پیاده راه میدان شهرداری آموزش های محیط زیستی تفکیک از منزل ، نمایش و تئاتر خیابانی ،مسابقه نقاشی خیابانی کودکان ،مسابقه جمع آوری ته سیگار در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

به گزارش خزر فوری به مناسبت هفته محیط زیست در پیاده راه میدان شهرداری آموزش های محیط زیستی تفکیک از منزل ، نمایش و تئاتر خیابانی ،مسابقه نقاشی خیابانی کودکان ،مسابقه جمع آوری ته سیگار در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.