یک رودباری سرپرست بانک رفاه استان گیلان شد
یک رودباری سرپرست بانک رفاه استان گیلان شد

محمود آقایی از مدیران خوش نام بانک رفاه کشور سکان دار سرپرستی بانک رفاه استان شد

به گزارش خزر فوری طی حکمی از سوی اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه ایران محمود آقایی از مدیران خوش نام کشور در بانک رفاه ،سرپرست این بانک در منطقه گیلان و جایگزین عابد عباسی شد.

آقایی متولد شهرستان رودبار بوده و در کارنامه خود معاون منطقه در دهه ی ۸۰ و پس از آن ریاست مناطق مختلف کشور از جمله گلستان و مازندران و قزوین را در کارنامه ی خود دارد.