مجهز بودن اغلب نانوایی های رشت به کارتخوان/ فروش کیلویی نان گام بعدی
مجهز بودن اغلب نانوایی های رشت به کارتخوان/ فروش کیلویی نان گام بعدی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: اغلب نانوایی های رشت به کارتخوان مجهز هستند و فروش کیلویی نان در مرحله بعد همزمان با سراسر کشور آغاز خواهد شد.

خزرفوری به نقل از ایسنا نوشت مسعود اسدی پرور در گفت و گویی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از نانوایی های رشت به کارتخوان مجهز هستند و تا پایان خرداد ماه سالجاری همه نانوایی های رشت به کارتخوان مجهز خواهند شد و از اول تیرماه فروش نان فقط به صورت کارتی امکانپذیر خواهد بود.

وی افزود: شهرستان رشت ۱۱۰۰ واحد نانوایی دارد و فروش نان با کارت موجب می شود شاهد کاهش فروش غیرقانونی آرد باشیم.

اسدی پرور در خصوص فروش کیلویی نان خاطرنشان کرد: انجام این کار در مرحله بعدی است و هنوز برای اجرایی شدن آن دستوری ابلاغ نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: فروش کیلویی نان نه تنها از قاچاق آرد و فروش غیرقانونی نان بیش از پیش جلوگیری می کند بلکه تا حد زیادی باعث ارتقای کیفیت نان خواهد شد.

وی یادآور شد: تا کنون برای جلوگیری از کم فروشی، رعایت وزن چانه معیار کنترل و نظارت ها بود و پس از کیلویی شدن فروش نان، وزن نان پس از پخت معیار کنترل خواهد بود.البته میزان عملکرد پخت بر وزن نان در انوع نان ها نیز حتما بررسی خواهد شد.

اسدی پرور تصریح کرد: مردم خواستار دریافت نان باکیفیت و عرضه مناسب هستند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی و گرانفروشی را خواهد گرفت.