منعقد شدن تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان
منعقد شدن تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان

در آخرین روز از هفته محیط زیست تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل محیط زیست استان منعقد شد.

خزرفوری به نقل از روابط عمومی سنم استان: در آخرین روز از هفته محیط زیست تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل محیط زیست استان منعقد شد.

در این همایش که با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد بمنظور تحقق اصل پنجاهم و اصل ۱۲۳ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ محیط زیست و نیز بمنظور اجرایی نمودن مفاد تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک تفاهم نامه ای بین دو سازمان منعقد شد.

دکتر زمانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همکاری در ایجاد هسته های زیست محیطی HSE در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با بهره گیری از ظرفیت قانون هوای پاک و بکارگیری فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست و تسهیل شرایط جهت اجرایی نمودن این قانون را از اولویت های این تفاهم نامه همکاری دانستند.

در ادامه مهندس کازرونی منفرد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این موضوع که محیط زیست جزء انفال بوده و حفظ آن بر همگان لازم شده است فارغ التحصیلان رشته محیط زیست را بعنوان حافظان انفال منابع طبیعی قلمداد کردند و بر ضرورت اجرای سریعتر و بهتر این قانون تاکید نمودند.

در این همایش ضمن برگزاری آیین امضا تفاهم نامه فیمابین،فارغ التحصیلان محیط زیست به بیان نظرات خود پرداختند و پرسشهایی را در این زمینه مطرح کردند که توسط مسئولین حاضر پاسخ داده شد.