کنایه عضو شورای شهر رشت به دادگستری گیلان!
کنایه عضو شورای شهر رشت به دادگستری گیلان!

به گزارش خزرفوری به نقل از حکایت گیلان | رضا عاشری عضو شورای شهر رشت در یک استوری اینستاگرامی به انتقادات برخی مسئولان قضائی درباره خلاف سازی ها واکنش نشان داد. وی نوشت:  بعد از حادثه متروپل مسئولان قضایی استان دائما شهرداری را مورد سوال قرار می دهند که این همه ساختمان خلافساز و نسق چگونه […]

به گزارش خزرفوری به نقل از حکایت گیلان | رضا عاشری عضو شورای شهر رشت در یک استوری اینستاگرامی به انتقادات برخی مسئولان قضائی درباره خلاف سازی ها واکنش نشان داد.

وی نوشت:  بعد از حادثه متروپل مسئولان قضایی استان دائما شهرداری را مورد سوال قرار می دهند که این همه ساختمان خلافساز و نسق چگونه در رشت قد علم کرده است. ولی چرا وقتی ساختمان دادگستری گیلان با آن همه حجم آرماتوربندی و بتن ریزی بدون پروانه ساخته شد، همین سوال را نپرسیدند؟!