انتخاب یک گیلانی بعنوان نائب رئیس بانوان انجمن وودبال فدراسیون گلف!
انتخاب یک گیلانی بعنوان نائب رئیس بانوان انجمن وودبال فدراسیون گلف!

سارا نوروزی رئیس هیات گلف استان گیلان که پیش از این رئیس کمیته داوران انجمن وودبال بود نائب رئیس بانوان انجمن وودبال فدراسیون گلف ج ا ا گردید.

سرکار خانم سارا نوروزی ریاست محترم هیات گلف استان گیلان انتصاب شایسته شمارا به عنوان نایب رئیس بانوان انجمن وودبال جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می نماییم.