حقوق سه برابری برخی از اعضای شورا
حقوق سه برابری برخی از اعضای شورا

مجید عزیزی «نائب رییس شورای شهر رشت» میزان حق الجلسه اعضای شورا را اعلام کرده است.

به گزارش خزرفوری : مجید عزیزی «نائب رییس شورای شهر رشت» میزان حق الجلسه اعضای شورا را اعلام کرده است.

وی گفته است :  عضو شورا حقوق نمی گیرد، بلکه بابت فعالیت در شورا، حق الجلسه دریافت می کند. این مبلغ هم اکنون ماهیانه با کسر مالیات و سایر کسورات برای اعضای شورا 6 میلیون تومان و برای اعضایی که دارای کارت ایثارگری هستند، بدلیل معاف از پرداخت مالیات، مقداری بیشتر است.

عزیزی همچنین گفته است :  اعضایی که در جلسه کمیسیون ماده 100 نیز حضور پیدا می کنند، مشمول دریافت حق الجلسه شده و بین 10 تا 12 میلیون تومان دریافتی دارند. 

در حال حاضر رضا عاشری، مسعود عباس نژاد، علیرضا تاج شهرستانی، هادی رمضانی، مهدی نوری هریس در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور دارند.

گفتنی است اعضای شورا از بابت حضور در جلسات اصلی و فرعی و همچنین جلسات کمیسیون ها  حق الجلسه دریافت می کنند. همچنین حق ایاب و ذهاب آن ها نیز از محل خزانه شورا پرداخت می شود. سقف حداکثری ساعات کار در شورای شهر رشت بابت پرداخت حق الجلسه هفتاد ساعت اعلام شده است.