برداشت برگ سبز چای از باغات گیلان
برداشت برگ سبز چای از باغات گیلان

خزرفوری:کارخانجات چایسازی برای دریافت برگ سبز چای از چایکاران آمادگی دارند.

به گزارش خزرفوری به نقل از ایسنا/گیلان چایکاران پر تلاش گیلان مشغول برداشت برگ سبز چای از باغات خود هستند و کارخانجات چایسازی برای دریافت برگ سبز چای از چایکاران آمادگی دارند.