کاهش ریسک خسارت خشکسالی برای باغات چای کشور
کاهش ریسک خسارت خشکسالی برای باغات چای کشور

خزرفوری:چایکاران گیلان و مازندران تا ۱۰ تیر فرصت دارند با مراجعه به کارگزاری‌های بیمه شهرستان‌های خود و تکمیل فرم بیمه، محصول باغ‌های چای خود را بیمه کنند.

به گزارش خزرفوری به نقل از ایسنا/گیلان رییس سازمان چای کشور گفت: با توجه به پیش بینی های اقلیمی برای کاهش ریسک خشکسالی هزینه بیمه باغات از برگ سبز چایکاران کسر خواهد شد.

حبیب جهانساز در جمع خبرنگاران با باشاره به خرید برگ سبز چای از چایکاران کشور گفت: تاکنون ۸۹ درصد از برگ سبز چای های خریداری شده درجه یک و ۱۱ درصد درجه دو بوده است.

وی افزود: ارزش برگ سبز چای خریداری شده تاکنون ۴۹۹ میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور از تمدید مهلت بیمه باغات چای کشور گفت: چایکاران گیلان و مازندران تا ۱۰ تیر فرصت دارند با مراجعه به کارگزاری‌های بیمه شهرستان‌های خود و تکمیل فرم بیمه، محصول باغ‌های چای خود را بیمه کنند.

 جهانساز با اشاره به دریافت نشدن وجه بیمه از چایکاران هنگام انعقاد قرارداد، افزود: مبلغ حق بیمه چای از بهای برگ سبز چای خریداری شده کسر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توچه به پیش بینی های اقلیمی برای کاهش ریسک خشکسالی هزینه بیمه باغات از برگ سبز چایکاران کسر خواهد شد و  چایکاران حتما برای بیمه باغات خود اقدام کنند.