نخستین دوره مربیگری C کنوانسیون فوتبال آسیا ویژه بانوان در رشت
نخستین دوره مربیگری C کنوانسیون فوتبال آسیا ویژه بانوان در رشت

نخستین دوره مربیگری C کنوانسیون فوتبال آسیا در رشت زیر نظر سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برگزارشد.

خزرفوری : در این دوره مربیگری ۱۳ روزه بیست و سه بانوی فوتبالیست از سراسر کشور حضور داشتند. 
 این دوره مربیگری زیر نظر مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران و در ۲ بخش تئوری و عملی انجام شد.