درگیری شوراهای یکی از روستاهای شهرستان رودبار با اهالی /فیلم +عکس
درگیری شوراهای یکی از روستاهای شهرستان رودبار با اهالی /فیلم +عکس

راهی شدن مسافران زخمی به بیمارستان ها بعد از حمله و تنش مردم با شوراهای روستایی در رودبار حادثه افرین شد.

به گزارش اختصاصی خزرفوری : با توجه به گزارش به دست آمده در آزادراه رودبار در مسیر عبور مسافرین، بین شوراهای یک روستا با مسافران آزادراه در شهرستان رودبار به وجود آمده است.در این بین شوراها اقدام به تنش با سلاح سرد کرده اند که در پی آن مسافران زخمی و راهی بیمارستان شده اند.