یک شهر گیلان، آبی کرونایی شد
یک شهر گیلان، آبی کرونایی شد

با تغییر رنگ کرونایی گیلان، شهر آستارا به رنگ آبی کرونایی درآمد.

 خزرفوری : سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : با کاهش تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان آستارا ، این شهرستان مرزی ، به رنگ آبی کرونایی درآمد.

دکتر فردین مهرابیان گفت : در حال حاضر همه شهر‌های گیلان ، در ردیف شهر‌های زرد کرونایی قرار دارند و هیچ شهر این استان نارنجی یا قرمز نیست .

وی افزود: امروز ۱۱۹ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بستری اند.