دستور بازگشت به کار موقت علوی به شهرداری رشت
دستور بازگشت به کار موقت علوی به شهرداری رشت

شنیده ها حاکی از آن است با دستور موقت دیوان عدالت اداری، به دلیل ایرادات قانونی، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی شهردار سابق رشت باطل شده است و وی حکم بازگشت موقت به کار گرفته است.

به گزارش خزرفوری : شنیده ها حاکی از آن است با دستور موقت دیوان عدالت اداری، به دلیل ایرادات قانونی، صورتجلسه استیضاح امیرحسین علوی شهردار سابق رشت باطل شده است و وی حکم بازگشت موقت به کار گرفته است.

این حکم تا رای نهایی دیوان عدالت اداری اعتبار دارد. گفته می شود یکی از اعضای شورا ( احتمالا نادر حسینی) با حضور در دیوان شهادت داده که یکی از اعضایی بوده که به ماندن علوی رای داده است.

البته حکم موقت باید به تایید فرمانداری و استانداری گیلان نیز برسد و آن ها شرایط بازگشت به کار علوی را فراهم کنند که به نظر می رسد طی ۲۴ ساعت آینده چنین کنند. البته ممکن است خود علوی نیز مایل نباشد که دوباره به شهرداری برگردد که هنوز چیزی مشخص نیست. 

پیش از این هم سابقه داشته که در شهرهایی مثل تالش شهردار استیضاح شده حکم بازگشت به کار موقت را دریافت کرده بودند.

حکایت گیلان