تخریب دیوار کشی غیرمجاز در بخش لشت نشا
تخریب دیوار کشی غیرمجاز در بخش لشت نشا

رئیس جهاد کشاورزی لشت نشا از تخریب دیوار غیر مجاز بیش از ۶۱ هزار مترمربع زمین کشاورزی در ۳ روستای این بخش خبرداد.

 به گزارش خزرفوری : مسعود رضاپور گفت : ۶۱ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی و باغی در روستا‌های خشک اسطلخ ، جیلدان و جوپشت بخش لشت نشا شهرستان رشت که خارج از طرح هادی قرار دارد و غیرمجاز دیوار کشی شده بود با حکم قضایی تخریب شد.

وی با اشاره به بازگشت این زمین ها به حالت اول ، افزود : این زمین ها که میراثی بود بین اعضای خانواده تقسیم و دیوارکشی شده بود.