نحوه اولویت بندی اعزام معلمان به خارج از کشور
نحوه اولویت بندی اعزام معلمان به خارج از کشور

معاون آموزش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمانی که در آزمون‌های اعزام به خارج قبول شده اند، برای مدارس ایرانی در خارج از کشور انتخاب و اعزام می شوند.

به گزارش خزرفوری : ابوالفضل کمالی درباره شرایط تدریس معلمان در مدارس خارج از کشور گفت:  ۶۲ مدرسه به صورت دولتی در کشورهای مختلف داریم و البته ماهیت این مدارس تا حدودی شباهتی هم به مدارس غیر دولتی دارند و آن شباهت هم دریافت مقداری شهریه از والدین است تا مدارس بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.

او گفت: ما در این مدارس ۳ دسته معلم داریم. در وهله اول معلمانی هستند که در آزمون‌های اعزام به خارج شرکت کرده اند و قبول شده اند که برای مدارس ایرانی در خارج از کشور انتخاب و اعزام می شوند.

معاون آموزش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دسته دیگر معلمان تبعه آن کشور هستند، به عنوان مثال بعضی از این معلمان همسران کارگزاران کشور  در وزارت خانه‌ها و سازمان‌هایی هستند که به صورت رسمی در خارج از کشور هستند و اگر هم رسمی باشند در آموزش و پرورش می‌توانند به عنوان تبعه کار کنند، اما با حقوق ریالی فعالیت می‌کنند. البته در سال‌های گذشته دسته چهارمی نیز وجود داشت که به عنوان ریالی از آن‌ها یاد می‌شد که  امسال حذف شدند و وجود نخواهد داشت.

کمالی افزود: گروه دیگر معلمان خارج از کشور نیرو‌های محلی هستند، نیرو‌هایی که اقامت دارند و سابقه معلمی دارند و از نظر شرایط معلمی کامل هستند، این افراد به صورت محلی با مدارس قرار داد می‌بندند و تدریس را آغاز می‌کنند، حقوق این افراد با پول آن کشور و با توافق با مدرسه پرداخت می‌شود.

او ادامه داد: افرادی که حقوق ارزی می‌گیرند، به یورو پول خود را دریافت می‌کنند و باید در آزمون‌های اعزام به خارج  شرکت کنند. تا سال گذشته حدود ۲۵۰ نفر نیرو داشتیم که توانستیم تعدادی را اعزام کنیم و تعدادی نیز به دلیل بازنشستگی امکان ادامه فعالیت نداشتند.تعدادی دیگر نیز باقی مانده اند که باید اعزام شوند که پس از آن آزمون  انجام خواهد شد.

کمالی ادامه داد: اقامت نیرو‌های ارزی که با آزمون قبول می‌شوند را خودمان دریافت می‌کنیم و در ارتباط با افراد محلی خودشان باید اقامت داشته باشند و تبعه‌ها نیز به واسطه همسران خود اقامت دارند.