شروین حاجی پور با وثیقه آزاد شد
شروین حاجی پور با وثیقه آزاد شد

وکیل مدافع شروین حاجی پور از آزادی موکلش با تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری به نقل از ایسنا : مجید کاوه در گفت و گویی در این باره اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری وکیل دیگر پرونده آقای عادل علیپور و مساعدت بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای ساری، قرار “بازداشت موقت” موکلم به قرار “وثیقه” تبدیل و امروز آزاد شد.

وی از ذکر اتهام و میزان وثیقه تعیین شده برای موکلش خودداری کرد.