محکومیت شکارچیان متخلف در رودسر
محکومیت شکارچیان متخلف در رودسر

شکارچیان به دلیل شکار غیرمجاز گزار در رودسر به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت : ۲ شکارچی به دلیل تخلف و شکار گزار در رودسر به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

رحمان پورحسین افزود: متخلفان پس از دستگیری و تشکیل پرونده ، به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به محکومیت این ۲ متخلف بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید، گفت: هر یک از متخلفان به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت و مبلغ ۴۵۰ هزار تومان بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شدند.