بازگشت بیش از ۳۱۶ میلیارد ریال ارز به بیت المال با حکم تعزیرات حکومتی گیلان
بازگشت بیش از ۳۱۶ میلیارد ریال ارز به بیت المال با حکم تعزیرات حکومتی گیلان

یک شرکت بازرگانی که مبلغ بیش از ۲۹۳ هزار و ۹۸۸ یورو را به منظور واردات کالا به کشور دریافت کرده بود؛ به علت‌عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم شد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت: یک شرکت بازرگانی که مبلغ بیش از ۲۹۳ هزار و ۹۸۸ یورو را به منظور واردات کالا به کشور دریافت کرده بود؛ به علت‌عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم شد.
وی ادامه داد: یکی از بانک‌های استان که تامین کننده ارز این شرکت بود، طی شکایتی اعلام کرده که شرکت مذکور علی رغم دریافت ارز دولتی به تعهد خود در این خصوص عمل نکرده و طبق گزارش گمرک هیچ کالایی را وارد کشور نکرده است.
امینی با اشاره به رسیدگی به پرونده این شرکت در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی استان افزود: این فرد به تعزیرات حکومتی گیلان احضار و تحقیقاتی پیرامون پرونده انجام شد که نهایتا تخلف متهم در عدم ایفای تعهدات ارزی محرز اعلام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان تصریح کرد: نهایتاً شعبه رسیدگی کننده استرداد ۳۱۶ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال ارز به بیت المال صادر و حکم اجرا شد.