استاندارد سازی جایگاه‌های سوخت سی ان جی در گیلان
استاندارد سازی جایگاه‌های سوخت سی ان جی در گیلان

۹۵ درصد جایگاه‌های عرضه CNG در گیلان پایش و رفع عیب شد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت : ۹۵ درصد از جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی استان، گواهی نامه استاندارد را دریافت کرده و آزمون هیدرو استاتیک مخازن ذخیره خود را در آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان استاندارد انجام دادند.
شکوری با بیان اینکه این مجوز‌ها یک سال اعتبار دارد، افزود: استانداردسازی ۵ جایگاه دیگر نیز با همکاری سازمان استاندارد استان و شرکت‌های مجری این امر در دست انجام است. 

وی با اشاره به پیشتاز بودن گیلان در استانداردسازی جایگاه‌های سی ان جی، گفت : گیلان ۱۰ جایگاه عرضه سوخت دارد که ۳۸ جایگاه ۲ منظوره برای عرضه بنزین، نفتگاز و سی ان جی و ۶۲ جایگاه تک منظوره برای عرضه سی ان جی فعال است.