اطلاعیه سپاه قدس گیلان
اطلاعیه سپاه قدس گیلان

مردم فهمیم هرگونه اخبار و اطلاعات جدید در حوزه‌های امنیتی را از طریق تلفن ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان گزارش کنند.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

به گزارش خزرفوری : روابط عمومی سپاه قدس گیلان در بیانیه‌ای با تشکر از مردم فهیم و همیشه در صحنه گیلان در شناسائی موثر اغتشاشگران و به خصوص لیدر‌های آنها، از مردم درخواست کرد، هرگونه اخبار و اطلاعات جدید در حوزه‌های امنیتی را از طریق تلفن ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان گزارش کنند.