عامل تروریستی حمله به شاهچراغ جوانی ۳۰ ساله است
عامل تروریستی حمله به شاهچراغ جوانی ۳۰ ساله است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس گفت: عامل تروریستی یک جوان ۳۰ ساله بوده و عملیات خود را به صورت انفرادی انجام داده است. امیدواریم تا فردا اطلاعات دقیقی را از این فرد اعلام کنیم زیرا این فرد در حال حاضر مجروح و در حال مداوا است.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : اسماعیل محبی پور معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس در گفتگو با صداوسیما در خصوص حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: یک جوان حدودا سی ساله بود که عملیاتش را به صورت انفرادی انجام داده است.

وی افزود: وسیله مورد استفاده وی یک قبضه کلاشینکف با خشاب اضافه بوده است که قریب ۶۰ گلوله را به صورت اتفاقی به هرکس که در مسیرش بوده شلیک کرده است.

معاون سیاسی استاندار فارس گفت: امیدواریم تا فردا اطلاعات دقیقی را از این فرد اعلام کنیم زیرا این فرد در حال حضار مجروح و در حال مداوا است.