تشییع پیکر بسیجی شهید مدافع امنیت در رشت
تشییع پیکر بسیجی شهید مدافع امنیت در رشت

پیکر حمزه علی نژاد بسیجی شهید مدافع امنیت فردا در رشت تشییع و در زادگاهش حاجی بکنده به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : پیکر حمزه علی نژاد بسیجی شهید مدافع امنیت فردا از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از مقر سپاه رشت در پل عراق تا میدان شهدای ذهاب رشت تشییع می‌شود.
پیکر این شهید مدافع امنیت پس از تشییع، در زادگاهش روستای حاجی بکنده خشکبیجار رشت به خاک سپرده خواهد شد.
بسیجی حمزه علی نژاد در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه ۵ آبان دم در منزلش در حاجی بکنده به ضرب گلوله با اسلحه شکاری فردی ناشناس به شهادت رسید.