خوان گشوده خزر به روی ۴ هزار صیاد گیلانی
خوان گشوده خزر به روی ۴ هزار صیاد گیلانی

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان: از ابتدای فصل صید تا کنون صیادان گیلانی ۱۲۴ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر صید کرده اند.

خزرفوری : معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان امروز با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی صید در گیلان گفت: صیادان گیلانی از ۲۲ مهر تاکنون ۱۲۴ تن انوع ماهی استخوانی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان از خزر صید کرده اند. 

مسعود نیک پور با اشاره به شرایط نامناسب جوی برای صید گفت : کاهش دفعات پره کشی ، مواج بودن دریا و کاهش ذخایر دریای خزر از دلایل کاهش صید محسوب می‌شود.

وی افزود : غالب سبد صید صیادان پره دو گونه ماهی سفید و کفال است که این مقدار صید برای ماهی سفید ۳۱ درصد به مقدار ۳۹ تن و ماهی کفال ۶۶ درصد به مقدار ۸۲ تن و ۳ درصد مربوط به سایر آبزیان دریای خزر به مقدار ۳ تن بوده است. 
صید از خزر به دلیل حمایت از جمعیت کفال ماهیان امسال ۲ روز دیرتر از همیشه آغاز شد. 
گیلان ۴۶ تعاونی پره فعال و ۴ هزار صیاد دارد.