چایکاران برای دریافت تسهیلات به ادارات چای مراجعه کنند
چایکاران برای دریافت تسهیلات به ادارات چای مراجعه کنند

چایکاران شمال می‌توانند با مراجعه به ادارات چای، برای دریافت تسهیلات به زراعی، سرمایه‌ای و جاری اقدام کنند.

خزرفوری : روابط عمومی سازمان چای کشور اعلام کرد: با شروع فصل به زراعی و برای تغذیه و نگهداری باغ‌های چای به ازاء هر هکتار ۴ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت از طریق صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت می‌شود.

چایکاران شمال کشور برای دریافت این تسهیلات می‌توانند به ادارات چای شهرستان‌ها مراجعه کنند.

بازپرداخت این تسهیلات کم بهره از سال آینده است و در چند مرحله از بهای برگ سبز چای چایکاران کسر می‌شود.

چایکاران استان‌های گیلان و مازندران تا پایان سال برای دریافت این تسهیلات مهلت دارند.

بیش از ۵۵ هزار خانوار چایکار در گیلان و مازندران در ۲۵ هزار هکتار باغ چای به پرورش و تولید این محصول اشتغال دارند.

۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.