صید ۱۸۰ تن ماهی استخوانی از سرپرست شیلات در گیلان
صید ۱۸۰ تن ماهی استخوانی از سرپرست شیلات در گیلان

سرپرست شیلات گیلان گفت: از ابتدای فصل صید تا کنون صیادان گیلانی ۱۸۰ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر صید کرده اند.

خزرفوری : سرپرست شیلات گیلان امروز گفت: صیادان گیلانی از ۲۲ مهر تاکنون ۱۸۰ تن انواع ماهی استخوانی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان از خزر صید کرده اند.

کوروش خلیلی با اشاره به وضعیت کولاک دریا افزود: از ابتدای فصل صید تا کنون با کاهش ۳۰ درصدی دریاروی صیادان و کاهش پره کشی میزان صید از خزر در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد کمتر شده است.

صید از خزر به دلیل حمایت از جمعیت کفال ماهیان امسال ۲ روز دیرتر از همیشه آغاز شد.

گیلان ۴۷ تعاونی پره فعال و ۴ هزار صیاد دارد.