نام نویسی ۳۵۰ دانش آموز استثنایی در مدارس عادی گیلان
نام نویسی ۳۵۰ دانش آموز استثنایی در مدارس عادی گیلان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان: گیلان ۲ هزار و ۱۸۰ دانش آموز استثنایی دارد که از این تعداد ۳۵۰ نفر در مدارس عادی ثبت نام کرده اند.

به گزارش خزرفوری : مرضیه کریمی گفت: گیلان ۲ هزار و ۱۸۰ دانش آموز استثنایی دارد که از این تعداد ۳۵۰ نفر در مدارس عادی ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان استثتایی به ۷ گروه تقسیم می‌شوند افزود: نابینا، ناشنوا، جسمی حرکتی، کم توان ذهنی، هیجانی رفتاری یا اوتیسم، اختلافلات یادگیری و چند معلولیتی این قشر ناتوان را شامل می‌شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: این کودکان در مقایسه با دیگر دانش آموزان استثنایی، هوش متوسط و عادی دارند و با ارزیابی و آزمایش اولیه، شناسایی می‌شوند.
مرضیه کریمی با بیان اینکه مدارس استثنایی برای دانش آموزان با هوش پایین‌تر مناسب است افزود: در مدارس استثنایی خدمات توانبخشی شامل گفتار درمانی، توانبخشی و کاردرمانی هم ارایه می‌شود.
وی همچنین گفت: کتاب برای این کودکان سبک‌تر و راحت‌تر تهیه و تدوین می‌شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان با اشاره به اینکه گیلان ۴۸ مدرسه دولتی برای کودکان استثنایی دارد افزود: علاوه بر این مدارس دولتی، ۵ مدرسه خصوصی در رشت و بندرانزلی نیز برای این کودکان راه اندازی شده است.
مرضیه کریمی همچنین با بیان اینکه ۲۵ مرکز اختلالات یادگیری نیز برای کودکان استثنایی فراهم شده است گفت: این مراکز برای دانش آموزانی که در خواندن، نوشتن و ریاضی مشکل یادگیری دارند در نظر گرفته شده است.