پیوند اعضای شهروند ماسالی به ۳ بیمار نیازمند
پیوند اعضای شهروند ماسالی به ۳ بیمار نیازمند

اهدای عضو جوان ماسالی به ۳ بیمار نیازمند در تهران زندگی دوباره بخشید.

خزرفوری : مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : ۳ عضو بدن ساسان یعقوبی اهل روستای مرکیه ماسال که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود : قلب و ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده اش به ۳ بیمار نیازمند در بیمارستان امام خمینی تهران پیوند زده شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۷ شهروند گیلانی مرگ مغزی اهدا شده است.