دریای خزر در گیلان برای صید و صیادی نامناسب
دریای خزر در گیلان برای صید و صیادی نامناسب

مدیر کل هواشناسی گیلان: دریای خزر امروز و فردا مواج و برای صید و صیادی و دریانوردی نامناسب است.

خزرفوری : مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر برای دریانوردی و صیادی نامناسب و خطرناک است.
محمد دادرس افزود: ارتفاع موج فردا بیش از ۲ متر و ۷۰ است بنابراین صید و صیادی و تخلیه و بارگیری کالا در امور بندری امکان پذیر نیست.
وی گفت: دریای خزر در گیلان تا ظهر جمعه همچنان مواج است.