افزایش صید انواع ماهیان استخوانی در سواحل گیلان
افزایش صید انواع ماهیان استخوانی در سواحل گیلان

مدیر کل شیلات گیلان : صیادان گیلانی تاکنون ۶۲۰ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر صید کردند.

خزرفوری به نقل از صدا وسیما : مدیر کل شیلات گیلان گفت: ۴ هزار و ۲۰۰ نفر از صیادان گیلان از ابتدای فصل صید تا کنون ۶۲۰ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر صید کردند.
کوروش خلیلی با اشاره به اینکه این میزان ماهی از ۴۶ پره صیادی صید شده است، افزود: ماهی کفال و سفید بیشترین نوع ماهی صید شده از دریای خزر است.
وی با بیان اینکه این میزان صید ماهی نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ درصد افزایش یافته است گفت: ارزش ناخالص این ماهیان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
سفید، کفال، سیم و سوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که در گیلان صید می‌شود.