مشخص شدن علت مسمومیت دانش آموزان املشی
مشخص شدن علت مسمومیت دانش آموزان املشی

مدیر آموزش و پرورش املش از غیر عمدی بودن انتشار سم شیمیایی در اطراف ۲ مدرسه مجاور هم در املش خبر داد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : محمد کریمی پور گفت: یکی از ساکنان مجاور دبیرستان دخترانه غیردولتی شایستگان، مقطع متوسطه دوم، که کشاورز است، صبح امروز یک بطری حاوی سم آفت کش دیازنین که تاریخ مصرف گذشته بود را به همراه زباله خانگی در کنار کوچه قرار می‌دهد که رفتگر شهرداری ساعت هشت صبح امروز برای تفکیک زباله، بطری را برداشته و سم داخل بطری را در سطح کوچه خالی می‌کند.

وی افزود: سم ریخته شده در خیابان بر اثر گرمای هوای امروز بخار شده و در فضای منطقه پخش شد و هوا را آلوده کرد.

مدیر آموزش و پرورش املش گفت : علاوه بر کارکنان مدرسه شایستگان کارکنان اداره چای که در مقابل همین مدرسه واقع شده و کارکنان مدرسه مجاور که مدرسه غیردولتی دخترانه ثمین در مقطع متوسطه اول است متوجه‌ی بوی بد و تند ناشی از استشمام آن شده و مدیران این مدارس پس از اطلاع از موضوع با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و اطلاع رسانی به اولیا دانش آموزان مدرسه را تعطیل کردند.

مدیر آموزش و پرورش املش گفت: چند دانش آموز از روی کنجکاوی به محل آلوده رفته و پس از استشمام گاز دچار سوزش در مجاری تنفسی شدند، اما حال همه دانش آموزان خوب است.

هیچ دانش آموزی در املش به علت مسمومیت بستری نشده اند.