بدحالی ۴۳ دانش آموز در مدرسه دخترانه عصمت شاندرمن
بدحالی ۴۳ دانش آموز در مدرسه دخترانه عصمت شاندرمن

۳۹ نفر از دانش آموزان مدرسه‌ای دخترانه در بخش شاندرمن ماسال بدلیل استنشاق ماده‌ای ناشناخته بدحال شدند.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : غلامرضا گیل چالانی، فرماندار ماسال در رابطه با بدحالی دانش آموزان گفت: ۴۳ دانش آموز دختر مدرسه عصمت شاندرمن به دلیل استنشاق ماده‌ای ناشناخته بدحال شدند که ۲۱ نفر در اورژانس بیمارستان و ۲۲ نفر هم در بخش‌های این بیمارستان بستری شده اند

غلامرضا گیل چالانی افزود: ۲۰ دانش آموز دیگر نیز پس از مداوای سرپایی در مدرسه، به خانه رفتند.

فرماندار ماسال گفت: حال عمومی دانش آموزان رضایت بخش گزارش شده است.