ادامه سقوط قیمت دلار در بازار‌های گیلان
ادامه سقوط قیمت دلار در بازار‌های گیلان

قیمت دلار در صرافی‌های گیلان کاهش یافته است.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : گزارش‌ها حاکی است قیمت دلار در ادامه روند کاهشی خود امروز در صرافی‌های این استان، حدود ۴۷ هزار تومان معامله شد.

گزارش‌های میدانی از صرافی‌ها حاکیست امروز قیمت خرید دلار در صرافی‌ها ۴۶ هزارو ۹۰۰ تومان و قیمت فروش ۴۷ هزارو ۴۰۰ تومان است.

قیمت دلار بازار آزاد هم ۴۸ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزارتومان است.