۹۷ درصد مجموع درآمدهای استان گیلان در ۱۴۰۱ محقق شد
۹۷ درصد مجموع درآمدهای استان گیلان در ۱۴۰۱ محقق شد

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان با بیان اینکه مجموع درآمدهای استان در سال ۱۴۰۱ رقمی حدود پنج هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان بود از تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای استان در این سال خبر داد.

به گزارش خزرفوری

علیرضا نوروزی بهمبری گفت: رقم مصوب پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ پنج هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان بود که با تحقق ۹۷ درصدی آن توانستیم به ۱۰۰ درصد هدف پیش بینی شده دست یابیم.

وی، علت تحقق نیافتن سه درصد باقیمانده درآمدهای استان را ناشی از بالا بودن رقم مصوب در قانون بودجه برگرفته از برخی ظرفیت‌های محقق نشده استان اعلام کرد و افزود: رشد درآمدهای استانی در ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل ۵۸ درصد بوده است.

وی یادآوری کرد: نگاه ما به درآمدهای استانی شامل ۲ بخش مالیات محور و درآمد استانی سایر دستگاه‌هاست که در بخش درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم طبق هدف قانون بودجه ۱۴۰۱ باید به رقم پنج هزار ۴۳۵ میلیارد تومان می‌رسیدیم که پنج هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان آن محقق شد.

نوروزی، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی استان را ۹۶ درصد عنوان و بیان کرد: درآمدهای مالیاتی استان گیلان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی ۵۷ درصدی داشت.

وی اضافه کرد: در بخش درآمد سایر دستگاه‌ها نیز رقم مصوب حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بود که ۳۱۴ میلیارد تومان وصول شد و در عمل ۱۳ درصد بیشتر از رقم هدف قانون بودجه که نسبت به سال ماقبل (که رشد ۸۴ درصدی داشت) را تحقق بخشیم.

وی دلیل اصلی عدم تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای استانی را ریشه در درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: چهار درصد عدم تحقق درآمدها ریشه در مالیات بر ارزش افزوده دارد.

وی رقم مالیات بر ارزش افزوده را قابل توجه اعلام کرد و اظهار کرد: رقم پیش بینی شده برای مالیات بر ارزش افزوده ۲ هزار ۱۰۶ میلیارد تومان بود که هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان آن محقق شد و این امر نشان دهنده درصد قابل توجهی از عدم تحقق است.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۲ کاستی های منبعث از مالیات بر ارزش افزوده جبران شود و رقم های پیش بینی برای درآمدهای استان گیلان تحقق یابد.