جریمه ۶ تا ۸ برابری واحدهای آلاینده رودخانه های رشت
جریمه ۶ تا ۸ برابری واحدهای آلاینده رودخانه های رشت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: واحدهای آلاینده رودخانه ها و تالاب انزلی با فاضلاب صنعتی در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان ۶ تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.

به گزارش خزرفوری

به نقل از ایسنا محمدتقی تقی‌زاده در گفت و گویی اظهار کرد: با پایش هایی که بر واحدهای صنعتی رشت انجام شد، تاکنون چندین واحد آلاینده صنعتی براساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور به دلیل ورود فاضلاب صنعتی آلوده و فاقد استانداردهای زیست محیطی به تالاب بین المللی بندر انزلی جریمه شده اند.

وی افزود: به تدریج شاهد هستیم که صاحبان این واحدهای متخلف برای پرداخت جریمه ها اقدام می کنند.

تقی زاده خاطرنشان کرد: برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سپیدرود فاضلاب هایشان را به گوهررود و برخی از واحدهای صنعتی در شهر صنعتی رشت، فاضلاب هایشان را به زرجوب می ریزند و با تلاقی این دو رودخانه فاضلاب ها در نهایت به تالاب انزلی می روند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت با بیان اینکه امسال کنترل و جریمه واحدهای صنعتی متخلفی که فاضلاب هایشان به سمت تالاب انزلی هدایت می شود بیش از سال های گذشته خواهد بود، ادامه داد: به گونه ای رفتار خواهد شد که ساخت سیستم تصفیه فاضلاب برای صاحبان واحدهای صنعتی ارزان تر از پرداخت جریمه ها باشد تا به این ترتیب صاحبان واحدهای متخلف از آلوده کردن محیط دست بردارند.

وی تصریح کرد: براساس ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبنی بر آلایندگی و تخلیه فاضلاب صنعتی بدون تصفیه به رودخانه ها و نهایتا تالاب انزلی، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده محکوم شدند.
تقی زاده عنوان کرد: واحدهای آلاینده در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان ۶ تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۱ قانون مذکور درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت یادآور شد: تاکنون ۱۳ شرکت آلاینده جرائم خود را به حساب خزانه دولت واریز کرده اند.

وی با بیان اینکه علاوه بر فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های خانگی نیز وارد این دو رودخانه می شوند که در این مورد جریمه ای هم برای شرکت مربوطه در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: شیرابه های سراوان هم جزء این جریمه ها محسوب می شود.

تقی زاده گفت: مکاتباتی نیز با بخش کشاورزی انجام شده است تا کود و سموم مورد مصرف بیش از پیش مدیریت شود، زیرا یکی دیگر از فاضلاب هایی که وارد این دو رودخانه شهرستان رشت می شود، از بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: حجم فاضلاب خانگی که در این رودخانه ها تخلیه می شود، بسیار زیاد است و اگر سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب شهری که در حال حاضر ضعیف است را قوی کنند، از میزان این حجم کاسته خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ خروجی فاضلاب به زرجوب و ۳۵ خروجی فاضلاب به گوهررود سرازیر می شود.

انتهای پیام