انتقال هوایی بیمار قلبی بدحال از تالش به رشت
انتقال هوایی بیمار قلبی بدحال از تالش به رشت

بانوی تالشی با اورژانس هوایی گیلان، از بیمارستان شهید نورانی این شهر به بیمارستان حشمت رشت منتقل شد.

به گزارش خزرفوری

 رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت : کارشناسان اورژانس هوایی گیلان در نخستین پرواز سال جدید ، بانوی ۶۳ ساله اهل تالش را که به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان شهید نورانی این شهر بستری بود به مرکز آموزشی و درمانی دکترحشمت رشت منتقل کردند.

دکتر جمشید محمدی افزود : این بیمار ۶۳ ساله به دلیل شرایط حاد و نیاز به درمان پیشرفته قلبی با بالگرد اورژانس گیلان از تالش به بیمارستان حشمت رشت منتقل شد.

اورژانس هوایی گیلان سال گذشته ، ۹ بیمار را برای درمان پیشرفته و تخصصی به مرکز استان منتقل کرد.