برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و آیین های بومی در شهر ابریشم
برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و آیین های بومی در شهر ابریشم

به گزارش خزرفوری جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و آیین های بومی به همت هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی و با مشارکت فرمانداری شهرستان صومعه سرا به مدت دو شب در روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت؛ برگزار می شود.

به گزارش خزرفوری

جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و آیین های بومی به همت هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی و با مشارکت فرمانداری شهرستان صومعه سرا به مدت دو شب در روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت؛ برگزار می شود.