کابینت ساز متقلب جریمه شد
کابینت ساز متقلب جریمه شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۲ میلیارد ریالی استادکار کابینت ساز به دلیل تقلب در ساخت کمد و کابینت خبر داد.

به گزارش خزرفوری

مرتضی امینی گفت : با شکایت یک شهروند رشتی مبنی بر تقلب استاد کابینت ساز در ساخت کمد و کابینت و بازرسی کارشناسان سازمان صمت، پرونده این تخلف به تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد.

وی با اشاره به رسیدگی به اعتراض متهم و بررسی این پرونده در شعبه دوم هیات بدوی ، افزود : شعبه تجدید نظر استان کابینت ساز را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.