خیز بلند منابع طبیعی گیلان برای بازگشت نفس | کاشت ۳۲ میلیون درخت در گیلان
خیز بلند منابع طبیعی گیلان برای بازگشت نفس | کاشت ۳۲ میلیون درخت در گیلان

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، سهم استان از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، ۳۲ میلیون اصله می‌باشد که در امسال هشت میلیون آن کاشته می‌شود.

به گزارش خزرفوری

سرخوش کرم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در طی چهار سال اظهار کرد: سهم گیلان از این یک میلیارد درخت، ۳۲ میلیون اصله می‌باشد که در سال جاری هشت میلیون آن کاشته می‌شود.

وی با تأکید به اینکه استان گیلان باید ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نهال را تولید کند، بیان کرد: چهار میلیون و ۴۰۵ هزار اصله نهال توسط اداره کل و مجموعه نهالستان‌های در اختیار ما تولید و حدود ۶ میلیون ۵۰۰ هزار اصله نهار به همت بخش خصوصی تولید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به جمع آوری بذرها گفت: تیمار بذر و آماده‌سازی آن برای کاشت و تولید آغاز شده و در مرحله وجین و مراقبت قرار دارند تا به امید خدا در فصل کاشت، نهال‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم.

به گفته کرم‌زاده، کاشت یک‌میلیارد نهال در کشور منجر به تولید ۱۷۰ میلیون تن اکسیژن در کشور در مدت زمان چهار سال می‌شود و سهم گیلان ۱۰ میلیون نهال است.

گفتنی است ۹ نهالستان در گیلان فعال هستند که این تعداد نهالستان ظرفیت تولید ۶ میلیون اصله نهال در سال را داراست.

استان گیلان دارای ۱۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۸۹۰ هکتار اراضی جنگلی، ۸۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۱۶۷ هکتار اراضی مرتعی و ۲۹ میلیون و ۴۳ هزار و ۵۱۳ هکتار پدیده بیابانی فاقد پوشش گیاهی است.