پلمب یک مطب دندانپزشکی غیرمجاز در خیابان لاکانی شهر رشت
پلمب یک مطب دندانپزشکی غیرمجاز در خیابان لاکانی شهر رشت

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه در این خصوص اظهار داشت: طی بررسی‌های بعمل آمده توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه، یک مطب دندانپزشکی واقع در خیابان لاکانی شهر رشت به علت نداشتن پروانه مطب وعدم صلاحیت فنی و حرفه‌ای پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خزرفوری

سید رشید میرفلاح، مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت: طی بررسی‌های بعمل آمده توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه، یک مطب دندانپزشکی واقع در خیابان لاکانی شهر رشت به علت نداشتن پروانه مطب وعدم صلاحیت فنی و حرفه‌ای پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی در پایان تاکید کرد: تمامی کسانی که می‌خواهند به نحوی در حوزه سلامت استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم برای انجام کارهای حوزه سلامت را داشته باشند در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.