کارخانه کود آلی رشت یک سراوان دیگر است | آیا کشور هم به فکر گیلان نیست؟
کارخانه کود آلی رشت یک سراوان دیگر است | آیا کشور هم به فکر گیلان نیست؟

رضویان گفت: از ۲۷ اسفند سال گذشته تا به امروز بیش از ۳۳ هزار تن زباله در کارخانه کود آلی دپو شده است و ما یک سراوان دیگری، در کود آلی رقم می‌زنیم.

به گزارش خزرفوری

به نقل از دیارمیرزا : سید حسین رضویان در صحن علنی شورای شهر رشت با اشاره به وضعیت پسماند شهر رشت گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ محل‌های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کسور و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد و در تبصره ۲ همین ماده اذعان شده است که وزارت کشور موظف است اعتبارات و تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل‌های دفن پسماندها را راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم کند.

این عضو شورا ادامه داد: بیش از یکسال است در استان افراد مختلف می‌چرخند، مصاحبه و بازدید می‌کنند اما در پیشرفت اقدامات چیزی حاصل نمی‌شود برای آنکه بر اساس قانون پیش نمی‌رویم.

رضویان افزود: سازمان محیط زیست ایران یک دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی برای تعیین محل‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه با ۲۱ آیتم برای محل دفن زباله را دارد.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه بر اساس قوانین ایراد شده چرا یک استان تا الان نتوانسته است در مورد پسماند به نتیجه برسد، گفت: گیلانی که سالانه ۲۵ میلیون نفر گردشگر دارد و تامین کننده چند نوع از خوراک این کشور است و به علت داشتن آب و هوا پذیرای مرکز نشینان است آیا ارزش ندارد که یک کشور برای آن برنامه ریزی کند؟ آیا کشور هم به فکر گیلان نیست؟

وی با بیان این مطلب که چرخه مدیریت پسماند یک چرخه پیوسته است، یادآور شد: هر کدام از آیتمهای این چرخه اگر به آن رسیدگی نشود انگار کل چرخه مورد توجه قرار نگرفته است و این این چرخه شامل اجتناب از تولید و کاهش در مبدا، استفاده مجدد، بازیافت، تبدیل به انرژی، سوزاندن و در انتها دفن در محیط است.

عضو شورای شهر رشت افزود: به همه تیتر‌های خبری نگاه می کنیم، مقوله دفن ابتدا عنوان می‌شود؟ مگر در این کشور متخصصین نیستند این حرف‌ها بارها گفته شده است.

رضویان در ادامه هشدار داد: وقتی مراکز دفن پسماند در گیلان متکثر می‌شود یقین بدانید اپیدیمی بیماری‌های چون وبا نیز به گیلان نزدیک می‌شود.

وی افزود: از ۲۷ اسفند سال گذشته تا به امروز بیش از ۳۳ هزار تن زباله در کارخانه کود آلی دپو شده است و ما یک سراوان دیگری، در کود آلی رقم می‌زنیم، امروز رشت هم با مسائل خود با مشکل روبرو است.