حمایت جهاد کشاورزی گیلان از مشاغل خانگی
حمایت جهاد کشاورزی گیلان از مشاغل خانگی

برای رونق مشاغل خانگی در گیلان در یک سال گذشته ۶۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خزرفوری

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برای رونق مشاغل خانگی در گیلان در یک سال گذشته ۶۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
بهمن علیزاده افزود: این مبلغ برای اجرای ۱۹۳ طرح اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اهمیت رونق مشاغل کشاورزی بیان کرد: این طرح‌ها در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی، توسعه گلخانه، پرواربندی، گاوداری، حمایت از مرغ و اردک بومی، ماهیان سردآبی و گرمآبی و.. بوده است.